ljepilo Archive

Kečap sa tajnom

Kečap postaje najpopularnije i najčešće korišteno sredstvo za podvale. Zato je dobro uvijek u frižideru imati

Podvala sa kovanicom

Ovu podvalu možete iskoristiti za svog mlađeg brata ili sestru koji stalno od vas pozajmljuju sitan

Mlijeko na tastaturi

Zamislite kako bi reagovao vaš kolega da mu prospete punu šolju mleka na tastaturu? To vrlo