1. Pušila sam deblje cigare od toga 2. Vidi gaaaa… kako je slaaadak… 3. Moje saučešće…